Forside | Om forlaget | Nyheder | Materialer | Priser og bestilling | Anmeldelser | Kontakt 

 
 

 

”… Børns meninger bygger på de værdier, som de bevidst eller ubevidst har tilegnet sig. Gennem opvæksten skærper børn og unge deres opmærksomhed på, hvilke grundlæggende værdier vores samfund bygger på.
Det er skolens opgave at få eleverne til at erfare, at demokrati er andet og mere end at give sin stemme ved valg og afstemninger."

Fælles mål/Elevernes alsidige personlige udvikling - ”At lære sammen med andre”@ktuelsnak (udkommer hver måned) er et lille materiale, der rummer otte nye aktuelle problemstillinger, som eleverne skal tage stilling til. Det er begivenheder fra ind- og udland, som har været genstand for opmærksomhed i medierne. De korte ”aviscitater” er tilpasset målgruppen og til hvert er knyttet et konkret ja/nej spørgsmål, som kan danne afsæt for en god snak i klassen om værdinormer samt spørgsmål af etisk, moralsk og holdningsmæssig karakter.
Opgavearket fylder en A4 side og er lige til at printe ud og bruge. @ktuelsnak er til 5./6. - 8. klasse. God til at motivere eleverne til at følge med i nyhederne i aviser og på TV.

Brug @ktuelsnak i 5./6. - 8. klasse

  • som oplæg til en snak om aktuelle og vedkommende spørgsmål
  • til at afdække holdninger blandt eleverne
  • til at motivere eleverne til at følge med i nyhederne i aviser og på TV

Materialet mailes til læreren i Word og PDF-format og er også tilgængeligt på www.opgavehylden.dk, hvorfra det kan downloades eller løses på computer/tablet.