Print siden | Luk vindue
Illustration: Det Kongelige Bibliotek (GKS 80 2)
 

  OPGAVEEKSEMPEL: TJEK P@ BIBLEN (MELLEMTRINET) - MÅ IKKE BRUGES TIL UNDERVISNING

 
1.  Hvor mange gange forsøgte Djævelen at friste Jesus, da han var i ørkenen?
  1
  3
  7
  Ved ikke
 

2.  Hvad fristede Djævelen Jesus med? (Der er 3 rigtige)
  At han for at vise sin styrke skulle lave sten om til brød, hvis han var sulten
    At han kunne få en smuk kæreste, hvis han begyndte at bede til Djævelen
    At han kunne få magt over hele verden, hvis han begyndte at bede til Djævelen
    At han skulle springe ud fra taget på templet i Jerusalem for se, om Gud ville redde ham
    At Djævelen ville gøre ham rig, hvis han begyndte at tilbede ham
    At Djævelen ville gøre ham berømt, hvis han begyndte at tilbede ham.
 

3.  Lod Jesus sig friste af Djævelen?
  Ja
  Delvist
  Nej
  Ved ikke
 

4.  Hvad symboliserer den due, der dalede ned over Jesus, da han blev døbt i Jordanfloden?
  Helligånden
  At naturen er hellig
  At Gud elsker dyr
  Ved ikke
 

5.  Hvordan fik Jesus sine første disciple?
  Han betalte dem for at følge med sig
  Han udførte et under, som gjorde, at de troede, han var noget særligt
  Han fortalte dem en god historie, som fik dem til at gå med ham
  Ved ikke
 

6.  Hvordan helbredte Jesus den lamme mand i byen Kapernaum?
  Han smurte helbredende salve på mandens ben, så de blev raske
  Han bad en bøn for ham
  Han sagde: ”Rejs dig, tag din seng og gå hjem”
  Ved ikke
 

7.  Hvordan helbredte Jesus den blinde i byen Betsajda?
  Han spyttede på mandens øjne, lagde sine hænder hen over og spurgte, om han nu kunne se
  Han sagde: ”Åben dine øjne og se”
  Han smurte helbredende salve på øjenlågene
  Ved ikke
 

8.  Hvordan fik Jesus bølgerne på havet til at lægge sig, da han var ude at sejle med sine disciple?
  Han bad Gud om hjælp
  Han truede af stormen og bølgerne og sagde: ”Ti stille, hold inde”
  Han kastede en trylleamulet i vandet
  Ved ikke
 

9.  Hvordan opvækkede Jesus synagogeforstanderen Jairus’ datter, som var død?
  Han gav hende hjertemassage
  Han tog hendes hånd og sagde: ”Pige, rejs dig op”
  Han lagde hænderne på hendes hoved og healede hende
  Ved ikke
 

10.  Hvad hedder den bøn, Jesus lærte sine disciple?
  Gud - du store og almægtige
  Fredsbønnen
  Fadervor
  Ved ikke
 

11.  Hvordan sagde Jesus, man skal behandle sine fjender?
  Man skal slå dem ihjel
  Man skal prøve at undgå dem
  Man skal elske dem og bede for dem
  Ved ikke
 

12.  Hvad betyder den gyldne regel?
  At man skal gøre mod andre, som man gerne vil have, de skal gøre mod én selv
  At enhver er sin egen lykkes smed
  At alle menneske er lige gode
  Ved ikke
 

13.  Hvad er budskabet i lignelsen om den barmhjertige samaritaner?
  At krigen mellem jøder og samaritanere bør stoppe
  At man skal hjælpe dem, der har behov for hjælp, uanset hvem de er
  At jøder ikke er bedre en samaritanere
  Ved ikke
 

14.  Hvad er budskabet i lignelsen om den fortabte søn?
  At man skal tilgive dem, der fejler
  At der ikke er håb for dem, der fejler
  At alt er ligegyldigt
  Ved ikke
 

15.  Hvad er budskabet i lignelsen om arbejderne i vingården?
  At mennesker skal behandles lige
  At arbejdsgiverne bestemmer over dem, der arbejder
  At misundelse er en dårlig ting
  Ved ikke
 

16.  Hvad er budskabet i lignelsen om pladserne ved bordet?
  At det er godt med faste pladser
  At man ikke skal føre sig frem over for andre, men hellere være ydmyg
  At den, der kommer først til fadet, først bliver mæt
  Ved ikke
 

17.  Hvad handler lignelserne om surdejen og sennepsfrøet om?
  Guds rige
  At det er vigtigt med mad
  At piger skal arbejde i køkkenet og drenge i marken
  Ved ikke
 

18.  Hvad skete der ved pinseunderet efter at Jesus var faret til himmels?
  Jesus vente tilbage til Jorden og oprettede Guds rige
  Helligånden inspirerede disciplene til at fortælle engageret om Jesus, så mange kom til at tro på ham som Guds søn, der var opstået fra de døde
  Gud lod en kirke dale ned fra Himlen
  Ved ikke
 

19.  Hvad hed den første kristne martyr?
  Stefanus
  Peter
  Simon
  Ved ikke
 

20.  Hvordan endte han som martyr?
  Han blev hyldet som ny konge
  Han døde af sygdom
  Han blev stenet ihjel for sin tro på Jesus
  Ved ikke
 

21.  Hvad lavede Paulus, før han begyndte at rejse rundt i Romerriget for at fortælle om Jesus?
  Han var en fredelig jødisk bonde
  Han var jødisk synagogeforstander
  Han var ivrigt med til at forfølge de første kristne
  Ved ikke
 

22.  Hvordan blev Paulus omvendt til kristendommen?
  Gud lod ham møde en engel, der talte direkte til ham, så han blev omvendt
  Han blev bestukket af disciplene
  Fordi han bad til Gud om at få troen
  Ved ikke
 

23.  Hvor endte Paulus sine dage?
  I Egypten
  I Rom
  I Jerusalem
  Ved ikke
 

24.  Hvordan døde Paulus?
  Man regner med, han døde af alderdom
  Man regner med, han døde under kejser Neros forfølgelser af de kristne i Rom
  Man regner med han døde af sygdom
  Ved ikke
 

25.  Hvor mange år gik der, før de kristen kunne dyrke deres religion i Romerriget uden at blive forfulgt?
  Ca. 10 år
  Ca. 100 år
  Ca. 300 år
  Ved ikke